استعداد های درخشان

 

فرآیند ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانلود
اهداف واحد استعداد درخشان دانلود
جدول تخصیص امتیاز به واحدین شرایط بند ب-۲-۲ ماده ۲ آیین نامه دانلود
اهداف کمیته استعدادهای درخشان دانلود

کل بازدیدهای صفحه: 29 , بازدیدهای امروز: 1 

language