به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های پرستاری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی میرساند:

تا اطلاع ثانوی کلیه برنامه های دوره های کارآموزی و کلاسهای عملی اعلام شده لغو گردیده و دانشجویان موظفند ( درصورت تمایل و بصورت اختیاری) که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲ جهت انتخاب مکان و گذراندن کارآموزی در بیمارستانهای شهر محل سکونت جهت دریافت معرفی نامه از دانشکده علوم پزشکی اسداباد اقدام نمایند.

درغیر اینصورت از روز سه شنبه ۹۹/۴/۳ تمامی کارآموزی ها در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار خواهد شد.

کل بازدیدهای صفحه: 391 , بازدیدهای امروز: 1 

language