اولین جلسه گزارش صبح گاهی (morning report)

انتشار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰

🔸گزارش صبحگاهی(Morning Report) که یکی از مهمترین روش های آموزش در علوم پزشکی است، به همت گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و جمعی از دانشجویان و با اهداف ذیل برگزار می گردد؛

 -آموزش

– ارزیابی کیفیت خدمات

– شناسایی و گزارش وقایع

– موضوعات پزشکی و پرستاری

– ‌تعاملات اجتماعی

– آموزش مبتنی بر یک بیماری خاص

– برنامه ریزی برای مدیریت یک بیماری

– تقویت مهارت سخنرانی و ارائه

– آموزش اخلاق

👌باحضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده

✔️ توسط دانشجویان گرامی جناب آقایان؛ محمد ترکاشوند و سروش صالحی و با نظارت مربی محترم، جناب آقای ساسان ناوخاصی

🔰زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

❗توجه: حضور دانشجویان رشته پرستای و فوریت های پزشکی که در بیمارستان کارآموزی دارند، الزامی است.

@Mefda_AsadAbad

کل بازدیدهای صفحه: 49 , بازدیدهای امروز: 1 

language