اولین جلسه گزارش صبح گاهی (morning report)

انتشار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰

?گزارش صبحگاهی(Morning Report) که یکی از مهمترین روش های آموزش در علوم پزشکی است، به همت گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و جمعی از دانشجویان و با اهداف ذیل برگزار می گردد؛

 -آموزش

– ارزیابی کیفیت خدمات

– شناسایی و گزارش وقایع

– موضوعات پزشکی و پرستاری

– ‌تعاملات اجتماعی

– آموزش مبتنی بر یک بیماری خاص

– برنامه ریزی برای مدیریت یک بیماری

– تقویت مهارت سخنرانی و ارائه

– آموزش اخلاق

?باحضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده

✔️ توسط دانشجویان گرامی جناب آقایان؛ محمد ترکاشوند و سروش صالحی و با نظارت مربی محترم، جناب آقای ساسان ناوخاصی

?زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

❗توجه: حضور دانشجویان رشته پرستای و فوریت های پزشکی که در بیمارستان کارآموزی دارند، الزامی است.

@Mefda_AsadAbad

کل بازدید ها 247 , بازدید امروز 1