🔰 در معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید؛

◀️ جلسه شورای پژوهشی

🔺 جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده و با حضور دکتر عفت پناه معاون آموزش تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی و اعضای شورای پژوهشی تشکیل گردید.

👈 به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه آیین نامه طرح‌های تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت و برخی مفاد آن تغییر یافت.

کل بازدیدهای صفحه: 179 , بازدیدهای امروز: 1 

language