جشنواره شهید مطهری

هفدهمین جشنواره شهید مطهری 1403

هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۴۰۳

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید در حیطه ­های روش­­ ها و تکنیک های آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی، فعالیت­ های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی، قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی، محصولات آموزشی به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می­ گردد.

نحوه ارسال فرآیندها

برای ارسال فرآیندهای آموزشی می­ توانید فرم ارسال خلاصه فرآیند را از سایت دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به آدرس پست الکترونیکی edcfestivals@gmail.com ارسال فرمایید. در ضمن نسخه فیزیکی مستندات را به دبیرخانه جشنواره به نشانی بلوار کشاورز، خ نادری، خ حجت دوست، پلاک ۵۷، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه طبقه سوم ارسال نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می­ توانید با  شماره تلفن ۸۸۹۵۵۸۴۶ داخلی ۳۰۳ تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است در جشنواره هفدهم صرفا فرآیندهایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می­ شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک باشند (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرآیندها).

Loading