جلسه هماهنگی نیروهای حراست فیزیکی معاونت آموزشی باحضور دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، کامران تشکینی مدیر حراست و مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 54 , بازدیدهای امروز: 1 

language