برگزاری نشست مجازی معاونین آموزشی کلان منطقه ۳ آمایشی

جناب آقای دکتر عفت پناه معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی دانشکده در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 125 , بازدیدهای امروز: 1 

language