شرح وظایف دانش پژوهی

by | مهر ۷, ۱۴۰۰

شرح وظایف

  • ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی

  • کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته

  • پیگیری فعالیت های دانش پژوهی از طریق سایتmeded.behdasht.gov.ir

  • برنامه ریزی برای توسعه طرح های نوآورانه آموزشی 

  • برنامه ریزی برای حمایت و تصویب طرح های نوآوارانه آموزشی 

  • پیگیری تداوم طرح های نوآورانه آموزشی

کل بازدید ها 166 , بازدید امروز 1