صفحه اصلی

محور اصلی

کتاب همایش

اعضای کمیته علمی همایش

فرآیندهای آموزشی

کارگاه های آموزشی

دستورالعمل های پانل

سخنرانی کوتاه

صبحانه کاری

پوستر

کلینیک مشاوره آموزشی

گزارش دکتری

غرفه آموزش

گزارش ارزشیابی همایش

محور اصلی همایش

تحول و نوآوری در آموزش  علوم پزشکی

کل بازدید ها 232 , بازدید امروز 1