کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

خانم دکتر نادیا صنیعی


استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵
ایمیل : nadiasaniee@yahoo.com

Loading