مسئول واحد کمیته برنامه رزی درسی

دبیر کمیته      

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب مکوندی

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: zeinabmakvandi@gmail.com

دکتر زینب مکوندی

دکتر زینب مکوندی

مسئول واحد کمیته برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: zeinabmakvandi@gmail.com

کل بازدید ها 213 , بازدید امروز 1