لینک های مفید

مسئول

وحید احمدی پناه

وحید احمدی پناه

مدیریت آموزش ، تحقیقات و فناوری

تحصیلات: کارشناس ارشد آمار زیستی

کل بازدیدهای صفحه: 38 , بازدیدهای امروز: 2