مرکز آموزش مجازی ( فرم ارزشیابی دروس مجازی و ترکیبی)

۱ از چگونگی اطلاع رسانی در مورد آموزش مجازی و کلاس ها رضایت دارید؟

View Results

Loading ... Loading ...

۲ آیا در سایت دانشکده/ آموزشکده صفحات آموزش مجازی آنلاین (برخط) وآفلاین (برون خط) ایجاد شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

۳ آیا امکان ارتباط دو طرفه با استاد وجود دارد؟

View Results

Loading ... Loading ...

۴ آیا آموزش مجازی ارائه شده انتظارات شما را از نظر یادگیری برآورده می سازد؟

View Results

Loading ... Loading ...

۵ از میزان ساعت ارائه دروس مجازی و نحوه ارائه ساعت و روزهای هفته رضایت دارید؟

View Results

Loading ... Loading ...

۶ در این نوع آموزش مجازی مدرس ارزیابی دقیقی از دانشجویان بعمل می آورد؟

View Results

Loading ... Loading ...

۷ آیا آموزش مجازی امکان برقراری تعامل و ارتباط بین دانشجویان کلاس را بوجود آورده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

۸ آیا برنامه کلاس های آموزش مجازی لینک های مرتبط در وب سایت دانشکده/ آموزشکده بارگزاری و قابل مشاهده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

۹ آیا از سطح کیفیت علمی آموزش مجازی دروس رضایت دارید؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۰ آیا از سامانه آموزش آنلاین دانشکده (connect adobe ) رضایت دارید؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۱ پشتیبانی دانشکده از نظر فنی

View Results

Loading ... Loading ...
Sorry, there are no polls available at the moment.

۱۲ آغاز کلاس در ساعت مشخص شده و اتمام آن

View Results

Loading ... Loading ...

۱۳ تناسب شیوه های آموزش با اهداف آموزش

View Results

Loading ... Loading ...

۱۴ آیا مدرس امکان کنترل کلاس و ارائه بازخورد لازم در زمان مناسب مطالب ارائه شده را دارد؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۵ در دسترس بودن استاد برای پاسخگویی به سواالت و ابهامات از طریق پیام در سامانه و سایر شبکه های اجتماعی

View Results

Loading ... Loading ...

کل بازدیدهای صفحه: 35 , بازدیدهای امروز: 1