• نظارت بر تهیه اقلام اصلی مواد اولیه توسط پیمانکار۲- نظارت بر خرید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی، انبار مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا توسط کارشناس تغذیه۳- نظارت بر بهداشت سلف سرویس‌ها، پرسنل و کارکنان شاغل در آشپزخانه‌ها توسط کارشناس بهداشت محیط۴- نظارت بر نحوه صدور کارت اعتباری اتوماسیون تغذیه دانشجویان۵- رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه و اعلام به پیمانکار۶- نظر سنجی از دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها در مورد کیفیت غذایی جهت برنامه‌ریزی هرچه بهتر تعداد دانشجویان۷- تهیه و تنظیم برنامه غذایی به صورت ماهانه و درج آن در سایت دانشگاه۸- تهیه صورت وضعیت عملکرد پیمانکار طرف قرارداد به صورت ماهانه و اعلام به معاون دانشجویی فرهنگی برای پرداخت حق الزحمه ایشان برابر مفاد قرارد منعقده۹- شناسایی مطلوب دانشجویان فعال به عنوان همکار افتخاری جهت نظارت بر توزیع شام و صبحانه در خوابگاه‌های دانشجوئی و پرداخت حق الزحمه ایشان برابر دستورالعمل کار دانشجوئی.
  ۱۰- پی‌گیری مشکلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی۱۱- تهیه آمار پخت غذا به صورت هفتگی و ابلاغ به پیمانکار

  معرفی اداره تغذیه

  حفظ سلامت و بهداشت غذای دانشجویان از مهم ترین اهداف مدیریت امور دانشجویی می باشد، لذا به این منظور اداره تغذیه عهده دار مسئولیت نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه ی با کیفیت و بهداشتی و نیز رزرو و توزیع غذا در سلف سرویس ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه می باشد .

  اهم وظایف این اداره و واحدهای تابعه آن در ارائه غذای سالم به دانشجویان دانشکده ها و خوابگاههای دانشگاه عبارتنداز :

  • نظارت بر تهیه به موقع مواد اولیه، طبخ غذا و توزیع آن در سلف سرویسها و خوابگاههای دانشگاه
  • نظارت برتامین تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا
  • برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار مناسب برای طبخ غذا
  • تدوین برنامه غذایی مناسب باتوجه به فصول سال و برآورده سازی نیازهای تغذیه ای دانشجویان از نظر میزان کالری، پروتئین، کربوهیدارت، چربی و ریزمغذی های لازم و استانداردسازی آن و نظارت بر اجرای برنامه غذایی
  • تهیه آنالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هریک از غذاها
  • نظارت و کنترل دقیق بر میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداری شده(براساس برندهای اعلام شده)
  • نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکار
  • نظارت و رسیدگی مستمربر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا(آشپزخانه وسلف سرویس ها)
  • نظارت درتهیه و ارائه کارت بهداشتی و گواهی آموزشی پرسنل دخیل در امر تهیه و طبخ غذا (نظارت بر عملکرد پیمانکار تغذیه)
  • کنترل بهداشت موادغذایی و تاریخ تولید و انقضاء آنها در تمامی مراحل تهیه غذا اعم از خرید موادغذایی استاندارد، نگهداری، آماده سازی، طبخ و توزیع غذا
اسدآباد، اتوبان راه کربلا، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
081-33132012