آئین نامه های کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی:

آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوردانلود فایل
دفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجوییدانلود فایل
دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوردانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

کل بازدیدهای صفحه: 552 , بازدیدهای امروز: 3