اولین همایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان ویژه دانشگاه های علوم پزشکی منطقه غرب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

تصویر برگزاری اولین همایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان

کل بازدیدهای صفحه: 268 , بازدیدهای امروز: 1