در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروهها، کارشناس برنامه عملیاتی و اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید، پیرامون هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس جهت پرسنل و دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تصویر جلسه هماهنگی برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس

کل بازدیدهای صفحه: 255 , بازدیدهای امروز: 2