جلسه شورای پژوهشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و اعضای این شورا تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه پیرامون مباحث پژوهشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

کل بازدیدهای صفحه: 267 , بازدیدهای امروز: 2