جلسه کمیته اپیدمیولوژیک به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد در این جلسه در راستای اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت در رابطه با کوید ۱۹بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری جلسه کمیته اپیدمیولوژیک

کل بازدیدهای صفحه: 265 , بازدیدهای امروز: 1