کارگاه آموزشی سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس توسط خانم دکتر دارابی برگزار گردید.

آموزش سامانه مجازی نوید

کل بازدیدهای صفحه: 1,596 , بازدیدهای امروز: 5