جلسه کمیته اپیدمیولوژیک به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسداباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد در این جلسه عناوین نهایی طرح های پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که طی روزهای آینده پروپوزال های اولیه در راستای عناوین مربوطه ارائه گردد.

دومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک

کل بازدیدهای صفحه: 273 , بازدیدهای امروز: 1