در این دوره آموزشی که توسط خانم قاسمی مشرف مسئول واحد انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار می گردد مهارت های ICDL شامل کار با ویندوز، اینترنت، نرم افزارهای کاربردی office و …آموزش داده خواهد شد.

دوره آموزشی ICDL

کل بازدیدهای صفحه: 317 , بازدیدهای امروز: 1