عصر امروز جلسه تکریم دکتر عادلی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر مخصوصی در این معاونت تشکیل شد.

به گزارش وبدا _ اسدآباد، دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این جلسه ضمن تبریک هفته گرامیداشت مقام استاد، از زحمات دکتر حمیدرضا عادلی بهروز در طی مدت تصدی معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی تقدیر کرد.

دکتر حمیدرضا عادلی بهروز معاون اسبق آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز ضمن تشکر از زحمات همه همکاران خدوم این حوزه و اعضای هیات علمی ، گزارش مشروحی از اقدامات انجام شده در این مدت و برنامه های در دست اقدام در این معاونت را ارائه نمود.

جلسه تکریم معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

کل بازدیدهای صفحه: 291 , بازدیدهای امروز: 1