ویدئو کنفرانس شورای کلان منطقه ۳ آمایشی کشور با حضور آقای انواری و خانم دکتر دارابی، مدیران فرهنگی دانشجویی و آموزش و تحقیقات و آقای ناوخاصی مسئول EDC در معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید.

 برگزاری ویدئو کنفرانس شورای کلان منطقه 3 آمایشی کشور

کل بازدیدهای صفحه: 312 , بازدیدهای امروز: 2