جلسه بررسی فعالیت اساتید در سامانه آموزش مجازی دانشجویان (نوید) با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا _ اسدآباد در این جلسه فعالیت های اساتید در سامانه نوید مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی پیرامون بهبود کمیت و کیفیت مطالب بارگذاری شده در سامانه توسط مدیر آموزش و تحقیقات ارائه گردید.

جلسه بررسی فعالیت اساتید در سامانه نوید
جلسه بررسی فعالیت اساتید در سامانه نوید

کل بازدیدهای صفحه: 325 , بازدیدهای امروز: 2