کارگاه ” microsoft office ” توسط واحد EDC و با تدریس خانم قاسمی مشرف در سایت معاونت آموزشی برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی خانم دکتر سمائی معاون درمان نیز حضور داشتند.

Microsoft office workshop

کل بازدیدهای صفحه: 300 , بازدیدهای امروز: 2