کارگاه آموزشی ایجاد پرسشنامه الکترونیکی برای اعضای هیات علمی توسط خانم قاسمی مشرف، مسئول IT معاونت آموزشی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ایجاد پرسشنامه الکترونیکی برای اعضای هیات علمی

کل بازدیدهای صفحه: 325 , بازدیدهای امروز: 1