دومین کارگاه آموزش microsoft office برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) توسط واحد  EDC معاونت آموزشی و تدریس خانم قاسمی مشرف  در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید.

برگزاری دومین کارگاه microsoft office

کل بازدیدهای صفحه: 330 , بازدیدهای امروز: 2