این جلسه به ریاست خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش، فرهنگی دانشجویی و امور بالینی در راستای تشکیل دوره های کارآموزی دانشجویان از ۲۴ خردادماه در معاونت آموزشی تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه خانم دکتر دارابی بر تشکیل دوره های کارآموزی دانشجویان با کیفیت مطلوب تاکید نمود. در ادامه اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح نمودند.

 برگزاری جلسه برنامه ریزی دوره های کارآموزی دانشجویان

کل بازدیدهای صفحه: 326 , بازدیدهای امروز: 2