جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تدارکات لازم به منظور بازگشایی دانشکده و آغاز دوره های کارآموزی با حضور آقایان ، انواری و قادری مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی و خانم رضایی کارشناس امور رفاهی در معاونت آموزشی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد، نظر به آغاز دوره های کارآموزی دانشجویان از یکم تیرماه، هماهنگی های لازم به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی خوابگاهها در زمان حضور دانشجویان بعمل آمد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی واحد فرهنگی دانشجویی در آستانه برگزاری دوره های کارآموزی

کل بازدیدهای صفحه: 330 , بازدیدهای امروز: 1