جلسه پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین دانشجویان و کارکنان معاونت آموزشی با شروع حضور دانشجویان به منظور گذراندن کارآموزی و کلاس های عملی با حضور آقای مهندس سلیمانی رئیس بهداشت محیط و سرکار خانم خدیجه شمس کارشناس بهداشت محیط از حوزه بهداشت محیط و آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و آقای قادری کارشناس امورخوابگاهها به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی در معاونت آموزشی و خوابگاهها برگزار گردید.

جلسه هماهنگی با کارکنان معاونت بهداشتی در آستانه شروع کارآموزی دانشجویان
جلسه هماهنگی با کارکنان معاونت بهداشتی در آستانه شروع کارآموزی دانشجویان معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسداباد

کل بازدیدهای صفحه: 334 , بازدیدهای امروز: 2