جلسه هماهنگی کارآموزیهای دانشجویان با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم نجفی از اعضای هیات علمی در معاونت آموزشی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد در این جلسه پیرامون شرایط و نحوه برگزاری کارآموزی دانشجویان در دانشکده و همچنین در شهرهای محل سکونت دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

Student internship coordination meeting

کل بازدیدهای صفحه: 406 , بازدیدهای امروز: 2