تشکیلات تفصیلی معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

*معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

آموزش مداوم علوم پزشکی

   کارشناس آموزش مداوم پزشکی

* مدیر آموزش و تحقیقات

مدیر

    امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

         -کارشناس مسئول امور پژوهشی

    مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

         -عضو هیئت علمی

     توسعه فناوری سلامت

         -کارشناس امور پژوهشی

    اطلاع رسانی پزشکی

         -کتابدار

*مدیریت دانشجویی فرهنگی

    مدیر

     مشاور دانشجویی

          -روانشناس

     امور دانشجویی فرهنگی

          -کارشناس مسئول امور دانشجویی فرهنگی

     امور فرهنگی

کل بازدید ها 408 , بازدید امروز 1