جلسه هماهنگی گرامیداشت شانزدهم آذر روز دانشجو، به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی برگزار شد.

در این جلسه که مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجوئی، حسین امیدی و تعدادی از دانشجویان نیز حضور داشتند، در خصوص برنامه های پیشنهادی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

کل بازدیدهای صفحه: 246 , بازدیدهای امروز: 2