شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی دانشکده به اتفاق وحید احمدی پناه مدیر آموزش و دیگر اعضای این شورا در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 239 , بازدیدهای امروز: 1