نشست مشترک با هدف هم اندیشی و هماهنگی در راستای رفع مشکلات موجود توسط اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی با دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
این نشست در حاشیه بازدید معاون توسعه از محوطه و تاسیسات معاونت آموزشی و بیمارستان حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دفتر معاونت آموزشی صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 276 , بازدیدهای امروز: 2