طی مراسمی در دفتر معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسداباد از دانشجویان فعال در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیر بعمل امد.

در این مراسم لوح تقدیرهای اهدایی از طرف دکتر زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با حضور فعال دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ، آقایان سید امیر حسین حسینی نجاتی، احمد رضا حیدری، هادی دیبا و سیاوش متقی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا توسط دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده به ایشان تقدیم گردید.

شایان ذکر است این دانشجویان در ایام نوروز ۱۳۹۹ نیز در غربالگری و بیماریابی کرونا مشارکت داشته اند.

کل بازدیدهای صفحه: 226 , بازدیدهای امروز: 3