آقای دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجوئی به همراه مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده آقای مصطفی مرادی به مناسبت فرا رسیدن روز ملی ارتباطات و روابط عمومی از کارشناس روابط عمومی و مدیر مفدا این معاونت قدردانی نمودند.

کل بازدیدهای صفحه: 212 , بازدیدهای امروز: 2