جلسه کمیته ارزشیابی اساتید به ریاست آقای دکتر عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور آقای ساسان ناوخاصی مسئول کمیته ارزشیابی در معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون محتوای سئوالات ، درصد ، نمرات امتیاز دهی دانشجویان از اعضای هیات علمی، همکار از همکار، معاون از هیات علمی، مدیر گروه از هیات علمی، طرح درس و خود ارزیابی هیات علمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 198 , بازدیدهای امروز: 2