در آستانه سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اقدام به برپایی یادمان شهدای دفاع مقدس در ستاد مرکزی دانشکده، معاونت آموزشی، معاونت بهداشتی و بیمارستان قائم(عج) کرده است.

کل بازدیدهای صفحه: 208 , بازدیدهای امروز: 2