به گزارش مفدا اسدآباد، این دیدار یکشنبه دوم خردادماه باحضور دکتر ایرج صالحی رئیس و دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با هدف بررسی موانع و مشکلات موجود و همچنین توسعه فضاهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان دانشکده با دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی دانشجویی و دکتر زائری لطف مدیر کل فرهنگی و مهندس رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر حسین عفت پناه در این دیدار ضمن ارائه برنامه های حوزه فرهنگی و دانشجویی، به بیان برخی مشکلات و دغدغه های این حوزه پرداخت و در ادامه دکتر سیما سادات لاری قول مساعدت و همکاری با دانشکده علوم پزشکی اسدآباد را در زمینه ساخت مسجد و فرهنگسرا را اعلام کردند. همچنین مهندس بهروز رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان و معاونین ایشان در خصوص راه اندازی و تجهیز خوابگاه دخترانه جدید در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نکاتی را خاطر نشان کردند. همچنین مقرر شد؛ با توجه به انعقاد تفاهم نامه بین صندوق رفاه دانشجویان و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تا پایان تابستان مراحل کار به اتمام برسد

کل بازدیدهای صفحه: 199 , بازدیدهای امروز: 2