سومین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشکده به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی، خانم قادری نماینده معاونت درمان و دیگر اعضاء در معاونت آموزشی تشکیل شد.

کل بازدیدهای صفحه: 207 , بازدیدهای امروز: 1