ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با هدف خدمت به اقشار محروم اقدام به برگزاری اردوی جهادی یکروزه در روستای شمس آباد از توابع شهرستان اسدآباد نمود.

به گزارش مفدا اسدآباد، این اردو با حضور پزشکان متخصص، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی، کارشناسان، پرستاری، تغذیه، مشاوره و روانشناسی، خانواده و جمعیت، مراقبین سلامت بهداشت دهان و دندان و جمعی از دانشجویان انجام شد.

طی این اردوی جهادی، خدماتی از قبیل: ویزیت رایگان، توزیع دارو رایگان، تست قند خون، تزریقات، مشاوره، آموزش، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، معاینه دهان و دندان و توزیع مسواک و خمیر دندان رایگان بین دانش آموزان و همچنین توزیع کتب و پمفلت های آموزشی در زمینه آموزش فرزند آوری و پیامدهای تک فرزندی ارائه گردید.

کل بازدیدهای صفحه: 215 , بازدیدهای امروز: 2