جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی و با حضور دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص بررسی و تصویب طرح های مطرح شده و همچنین ارائه برنامه های آتی جهت پیشبرد هرچه بهتر و سریع تر فعالیت های حوزه پژوهشی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 210 , بازدیدهای امروز: 2