وبینار کارگروه مشورتی فرهنگی دانشجویی با حضور دکتر حسن زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت و معاونین فرهنگی دانشجویی کلان منطقه

دکتر حسین عفت پناه، معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این وبینار حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 219 , بازدیدهای امروز: 2