این جلسه که با هدف همفکری در راستای اعتباربخشی بیمارستان صورت گرفت دکتر عفت پناه بیان کردند که اعضای معاونت آموزشی آمادگی دارند در هر قسمتی که ریاست بیمارستان صلاح بدانند کمک حال پرسنل بیمارستان باشند.ایشان همچنین بیان کردند که اولین بار در طی سالهای اخیر است که می بینند موضوع اعتباربخشی در بخش های مختلف بیمارستان به طور جدی در حال پیگیری است و از این باب از تیم مدیریتی جدید بیمارستان و در راس آن از دکتر حیدری تشکر ویژه نمودند.دکتر حیدری نیز ضمن تشکر از معاونت محترم آموزشی بیان کردن که موضوع اعتباربخشی باید برای همه ی واحدهای دانشکده حائز اهمیت باشد چرا که در صورت ارتقا درجه ی بیمارستان این افتخار نصیب همه خواهد شد و سود اصلی را مردم خواهند برد.در ادامه آقای مرادی مدیر بیمارستان نیز توضیحاتی در این باب دادند و از معاونت آموزشی بابت همراهی که دارند تشکر کردند.

کل بازدیدهای صفحه: 175 , بازدیدهای امروز: 2