برگزاری اردوی جهادی به همت ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد باحضور دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، دکتر عاطفه سمائی معاون درمان، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و دیگر کارشناسان دانشکده در راستای صیانت از جمعیت با برنامه ویزیت رایگان و ارائه مشاوره به بانوان

کل بازدیدهای صفحه: 180 , بازدیدهای امروز: 2