کارگاه آموزشی صیانت از جمعیت به منظور توانمندسازی دانشجویان ترم۸ رشته بهداشت عمومی به همت معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با همکاری معاونت بهداشتی دانشکده با تدریس سرکار خانم بهزادی در محل معاونت آموزشی به مدت ۲روز برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 186 , بازدیدهای امروز: 2