جلسه کمیته ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و باحضور مدیر آموزش، مسئول کمیته ارتقاء و ارزشیابی اساتید، کارشناس پژوهشی و آقای صالحی(کارمند کارگزینی) در معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید.

کل بازدیدهای صفحه: 181 , بازدیدهای امروز: 2