بازدید دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از روند برگزاری آزمون واحد کارآموزی در عرصه ۱و۲ (فاینال) دانشجویان رشته بهداشت عمومی ورودی۹۶

کل بازدیدهای صفحه: 173 , بازدیدهای امروز: 3